Klanice za živinarstvo

Skretnica

Skretnica

Poluautomatska linija za primarnu obradu živine koju proizvodi BiP, kapaciteta je oko 250 pilića na sat i sastoji se od dva dela. Na prvoj mašini radi se omamljivanje, klanje, šurenje i čerupanje.Na drugoj, evisceracija i pranje. Na prvom, odnosno rotacionom delu kači se 8 pilića. Automatskim kretanjem pilići prolaze kroz vodu, gde se pomoću struje omamljuju. Pilići se zaustavljaju iznad krvarnika, gde se ručno preseca arterija. Sledećim pokretanjem pilići se dovode iznad šurača u kojem se automatski spuštaju i šure.Kapacitet šurača je oko 300 litara vode. U šuraču se, preko plovka, održava stalan nivo vode, a preko sonde i grejača održava se i stalna temperatura vode. Posle zadatog vremena šurenja, koje zadaje tehnolog preko vremenskog releja, pilići se automatski vade iz šurača i donose se iznad čerupača. Malim spuštanjem pilići upadaju u čerupač. Posle zadatog vremena čerupač se zaustavlja. Vreme čerupanja zadaje tehnolog preko vremenskog releja. Iz čerupača pilići se ručno prebacuju na konvejer. Konvejer čini metalna konstrukcija sa “T” profilom po kome se kreću plastični točkići sa prohromskim kuglicama. Nosači točkića su od aluminijuma. Lire, na koje se kače pilići, su takodje prohromske. Konvejer se kači na stubove. Oblik i dužina konvejera se pravi se prema zahtevu kupca.

T račva

T račva

Sva oprema koja dolazi u dodir sa mesom izradjena je od nerdjajućeg čelika, prohroma, odobrenog za korišćenje u prehrambenoj industriji. Ostali delovi su od toplocinčanih profila. Celim procesom se upravlja iz komandnog ormana. U ormanu se nalazi trafo za promenu napona za omamljivanje, displej za praćenje vremena šurenja, displej za praćenje vremena čerupanja i displej za temperaturu vode. Preko displeja, tehnolog zadaje radne parametre za vreme i temperaturu. Ova poluautomatska linija za primarnu preradu živine bez pakovanja zahteva šest radnika. Prednost ovakve linije nad ostalima je u tome što je upravljanje njome vrlo jednostavno. Potrebna energija za njen rad je vrlo mala. Za samu liniju, potrebno je maksimalno 15 kW. Za početak rada potrebno je zagrejati samo 300 litara vode, što znači da je pokretanje linije vrlo jeftino, jer ne zahteva veliku energiju. Isto tako, što je veoma bitno, ne zahteva ni veliki prostor. Liniju je isplativo pokrenuti i za malu količinu pilića. Ova linija je višestruko jeftinija od klanica koje su samo duplo većih kapaciteta. Oprema je domaće proizvodnje i za nju BiP daje godinu dana garanciju. Uz to ide i brz i detaljan servis.

Čepovano čelično uže

Čepovano čelično uže fi 5/25

Projektovanje, kontrolu procesa proizvodnje, praćenje u eksploataciji, kao i davanje zapisnika o stručnom nalazu i rezultatima ispitivanja orudja za rad, daje Fakultet tehničkih nauka – Institut za mehanizaciju, prehrambeno i konstrukciono mašinstvo u Novom Sadu.

Pogonski točak

Pogonski točak

Proizvodnju i montažu poluautomtske linije za primarnu obradu živine, kao i montažu i garanciju kvaliteta obezbedjuje za Vas BiP.

Ostavite odgovor